تماس با ما

محل دبیرخانه

021-66072579
تماس در ساعات اداری
(شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 – پنج شنبه 8 الی 12)

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 300

info@vccup.sharif.ir

تماس با ما

جهت ارتباط با تیم برگزاری