7 تا از بهترین دوره‌های آنلاین برای کارآفرینان

تجربه کردن در دنیای واقعی بهترین معلم جهان است، اما دانش­های زیادی وجود دارند که به صورت آنلاین به ما کمک می کنند تا آنچه را که ما فرصتی برای یادگیری آن در زندگی نداریم، به خودمان بیاموزیم