هاب سرمایه‌گذاری شریف

وی سی کاپ چیست؟

جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف ، رویدادی است که به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف توانسته است طی 11 دوره نقشی مهم در معرفی کسب‌وکارهای نوپا به سرمایه‌گذاران ایفا نماید. تلاش جشنواره این است که با ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و کارآفرینان با سرمایه گذاران، بتواند طرح ها را به مرحله تجاری سازی برساند.

تیم وی سی کاپ

برای آشنایی با تیم برگزاری این دوره از جشنواره، کلیک کنید.

تاریخچه وی سی کاپ

جهت آشنایی با دوره های پیشین رویداد کلیک کنید

برخی از برگزیدگان دوره های پیشین

سلام سینما
اطلاعات بیشتر

حامیان VC Cup