هاب سرمایه‌گذاری شریف

امید خلج
امید خلج
دبیر رویداد
یاسین جیرسرایی
یاسین جیرسرایی
نایب دبیر
ایمان عباسی
ایمان عباسی
مدیر بازاریابی
هومن هوشیاری
09126845721
هومن هوشیاری
مدیر عارضه یابی
سپهر ساغری
09113392785
سپهر ساغری
مدیر محتوا
رشید شاه چراغ
رشید شاه چراغ
مدیر نوآوری باز
فهیمه رمضانی
فهیمه رمضانی
کارشناس ارزیابی